Türkçe English

 Anasayfa|في جدول الأعمالشركتنا | منتجاتنا |  اشاراتنا | نحن شهادات | روابط مفيدة | الانظمه | تصدير | الاتصال بنا  

İHRACAT MEVZUATI.1
İHRACAT MEVZUATI.2
İHRACATA YÖNELİK DEVLET YARDIMLARI
DAHİLDE İŞLEME 1
DAHİLDE İŞLEME.2
STANDART.1
STANDART.2
SERBEST
YATIRIMLAR
KAMBİYO
KDV İADESİ
İTHALAT_KARAR 1.SAYILI LİSTE
İTHALAT_KARAR 2.SAYILI LİSTE
İTHALAT KARAR_2. SAYILI LİSTE
D-İTHALAT KARAR 2.SAYILI LİSTE
İTHALAT KARAR 3_4-5 SAYILI LİSTE
İTHALAT.TÖN VE TEB.
İTHALAT_DİĞER
YABANCI SERMAYE
DIŞ TİCARET VE YATIRIM MEVZUATI
PETROL KANUNU
PETROL PİYASASI KANUNU.1
PETROL PİYASASI LİSANS YÖNETMELİĞİ
PETROL PİYASASI BİLGİ SİSTEMİ
PETROL PİYASASI TARİFELER YÖNETMELİĞİ
PETROL PİYASASINDA ULUSAL MARKER UYGULAMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK
PETROL PİYASASINDA UYGULANACAK TEKNİK KRİTERLER
PETROL PİYASASINDA YAPILACAK DENETİMLER
AKARYAKIT HARİCİNDE KALAN PETROL ÜRÜNLERİNİN İTHALİNDE UYGULANACAK USUL VE ESASLARA İLİŞKİN TEBLİĞ
Dağıtıcılar Arası Akaryakıt Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Karar
Denizcilik Yakıtlarının, Yurtdışı ve Yurtiçi Kaynaklardan Temini ile Piyasaya Arzına İlişkin Teknik Düzenleme Tebliği
Fuel Oil Türlerinin Üretimi, Yurtdışı ve Yurtiçi Kaynaklardan Temini ve Piyasaya Arzına İlişkin Teknik Düzenleme Tebliği
Gazyağı’nın Üretimi, Yurtdışı ve Yurtiçi Kaynaklardan Temini ve Piyasaya Arzına İlişkin Teknik Düzenleme Tebliği
MOTORİN TÜRLERİNİN ÜRETİMİ, YURTDIŞI VE YURTİÇİ KAYNAKLARDAN TEMİNİ VE PİYASAYA ARZINA İLİŞKİN TEKNİK DÜZENLEME TEBLİĞİ
Otobiodizel’in Üretimi, Yurtdışı ve Yurtiçi Kaynaklardan Temini ve Piyasaya Arzına
“Petrol Piyasasında Faaliyet Gösteren İlgili Lisans Sahiplerine Ait Tesislerde Numune Kabı Bulundurma Yükümlülüğü Getirilmesine İlişkin
Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca Uygulanacak Para cezaları hakkında
Petrol Piyasasında faaliyet gösterecek lisans sahibi gerçek ve tüzel kişilerin ödemekle yükümlü oldukları 2007 yılı için uygulanacak katılma payına ilişkin aşağıdaki Karar alınmıştır.
Petrol Piyasasında Sigorta Yükümlülükleri Hakkında Tebliğ
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 4/4/2007 tarihli toplantısında, Ulusal Marker Uygulama Faaliyetleri ve Ulusal Marker Teslimine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında aşağıdaki Karar alınmıştır.
Yakıt Nafta’nın Üretimi, Yurtdışı ve Yurtiçi Kaynaklardan Temini ve
Yakıtbiodizel’in Üretimi, Yurtdışı ve Yurtiçi Kaynaklardan Temini ve Piyasaya Arzına
Yurt İçinde Üretilen Bazı Akaryakıt Haricinde Kalan Petrol Ürünlerinin Yurt İçinde Satışında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Tebliğ
GÜMRÜK KANUNU
KAÇAK PETROLÜN TESPİT VE TASFİYESİNE DAİR USUL VE
EPDK MEVZUAT VE BİLGİLERİ-BAŞVURU DİLEKÇESİ
EPDK MEVZUAT VE BİLGİLERİ-BAYİLİK VE TAŞIMA LİSANSLARI İLE İLGİLİ YÜKÜMLÜLÜKLER
EPDK MEVZUAT VE BİLGİLER-EPDK LİSANS BAŞVURU PROSEDÜRÜ
EPDK MEVZUAT VE BİLGİLER-İSTASYONLU VE İSTASYONSUZ BAYİLİK BAŞVURU ŞARTLARI
EPDK MEVZUAT VE BİLGİLER-KATILMA PAYI ÜCRETLERİ-2007
EPDK MEVZUAT VE BİLGİLER-2007 LİSANS BEDELLERİ
EPDK MEVZUAT VE BİLGİLER-LİSANS TADİLLERİNDE İSTENEN BİLGİ VE BELGELER
EFDK MEVZUAT VE BİLGİLER-EPDK BAŞVURULARINDA İSTENEN TAAHHÜTNAME ÖRNEĞİ
EPDK MEVZUAT VE BİLGİLER-ANALİZ RAPORU GEREKTİREN İŞLEMLER
EPDK MEVZUAT VE BİLGİLER-BENZİN TÜRLERİNİN ÜRETİMİ YURTDIŞI VE YURTİÇİ KAYNAKLARDAN TEMİNİ
EPDK MEVZUAT VE BİLGİLER-Benzin Türlerinin Üretimi, Yurtdışı ve Yurtiçi Kaynaklardan Temini ve Piyasaya Arzına İlişkin Teknik Düzenleme Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
EPDK MEVZUAT VE BİLGİLER-Benzin Türlerinin Üretimi, Yurtdışı ve Yurtiçi Kaynaklardan Temini ve Piyasaya Arzına İlişkin Teknik Düzenleme Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
EPDK MEVZUAT VE BİLGİLER-Denizcilik Yakıtlarının, Yurtdışı ve Yurtiçi Kaynaklardan Temini ile Piyasaya Arzına İlişkin Teknik Düzenleme Tebliği
EPDK MEVZUAT VE BİLGİLER-Fuel Oil Türlerinin Üretimi, Yurtdışı ve Yurtiçi Kaynaklardan Temini ve Piyasaya Arzına İlişkin Teknik Düzenleme Tebliği
EPDK MEVZUAT VE BİLGİLER-Gazyağı’nın Üretimi, Yurtdışı ve Yurtiçi Kaynaklardan Temini ve Piyasaya Arzına İlişkin Teknik Düzenleme Tebliği
EPDK MEVZUAT VE BİLGİLER-ULUSAL MARKER İLE İŞARETLEME YAPILIRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLARA İLİŞKİN DUYURU
EPDK MEVZUAT VE BİLGİLER-Motorin Türlerinin Üretimi, Yurtdışı ve Yurtiçi Kaynaklardan Temini ve Piyasaya Arzına İlişkin Teknik Düzenleme Tebliği
EPDK MEVZUAT VE BİLGİLER-Motorin Türlerinin Üretimi, Yurtdışı ve Yurtiçi Kaynaklardan Temini ve Piyasaya Arzına İlişkin Teknik Düzenleme Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
EPDK MEVZUAT VE BİLGİLER-Motorin Türlerinin Üretimi, Yurtdışı ve Yurtiçi Kaynaklardan Temini ve
EPDK MEVZUAT VE BİLGİLER-Motorin Türlerinin Üretimi, Yurtdışı ve Yurtiçi Kaynaklardan Temini ve Piyasaya Arzına İlişkin Teknik Düzenleme Tebliği
EPDK MEVZUAT VE BİLGİLER-Yakıt Nafta’nın Üretimi, Yurtdışı ve Yurtiçi Kaynaklardan Temini ve
EPDK MEVZUAT VE BİLGİLER-Otobiodizel’in Üretimi, Yurtdışı ve Yurtiçi Kaynaklardan Temini ve Piyasaya Arzına
EPDK MEVZUAT VE BİLGİLER-Yakıtbiodizel’in Üretimi, Yurtdışı ve Yurtiçi Kaynaklardan Temini ve Piyasaya Arzına
EPDK MEVZUAT VE BİLGİLER-“Petrol Piyasasında Uygulanacak Teknik Kriterler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”
EPDK MEVZUAT VE BİLGİLER-UYGULANACAK DENEY YÖNTEMLERİ
EPDK MEVZUAT VE BİLGİLER-EK-1A: GENEL KULLANIM AMAÇLI AKARYAKIT TÜRLERİ
EPDK MEVZUAT VE BİLGİLER-EK-1B: ÖZEL KULLANIM AMAÇLI AKARYAKIT TÜRLERİ (DENİZCİLİK YAKITLARI)
EPDK MEVZUAT VE BİLGİLER-………… MUAYENE SEVK KAĞIDI
EPDK MEVZUAT VE BİLGİLER-BENZİN ANALİZ RAPORU
EPDK MEVZUAT VE BİLGİLER-DENİZCİLİK YAKITLARI ANALİZ RAPORU
EPDK MEVZUAT VE BİLGİLER-FUELOİL ANALİZ RAPORU
EPDK MEVZUAT VE BİLGİLER- GAZYAĞI ANALİZ RAPORU
EPDK MEVZUAT VE BİLGİLER- MOTORİN ANALİZ RAPORU
EPDK MEVZUAT VE BİLGİLER- OTO BİODİZEL ANALİZ RAPORU
EPDK MEVZUAT VE BİLGİLER-YAKIT BİODİZEL ANALİZ RAPORU
EPDK MEVZUAT VE BİLGİLER-YAKIT NAFTA ANALİZ RAPORU
EPDK MEVZUAT VE BİLGİLER-“PETROL PİYASASINDA FAALİYET GÖSTEREN İLGİLİ LİSANS SAHİPLERİNE AİT TESİSLERDE NUMUNE KABI BULUNDURMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ GETİRİLMESİNE İLİŞKİN 20/07/2006 TARİHLİ VE 836 SAYILI KURUL KARARI”NDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KARAR
EPDK MEVZUAT VE BİLGİLER-Depolama lisansı sahipleri(DOĞRULAMA)
EPDK MEVZUAT VE BİLGİLER-Muafiyetler
EPDK MEVZUAT VE BİLGİLER-RAPORLARIN YENİDEN KULLANIMI
EPDK MEVZUAT VE BİLGİLER-YÜKÜMLÜLÜKLER
EPDK MEVZUAT VE BİLGİLER-ELEKTRİK PİYASASI ŞEBEKE YÖNETMELİĞİ’NDE
EPDK MEVZUAT VE BİLGİLER-Enerji Piyasasında Faaliyet Gösteren Gerçek ve Tüzel Kişilerin
EPDK MEVZUAT VE BİLGİLER-11/05/2006 TARİHLİ VE 753-120 SAYILI KARAR EKİ OLAN PETROL PİYASASI LİSANS BAŞVURUSU VE BİLDİRİM AÇIKLAMALARI BÖLÜM-1 “BAŞVURU DİLEKÇESİ EKLERİ” TABLOSUNDAKİ (8) NUMARALI DİPNOTUN DEĞİŞMESİNE İLİŞKİN KARAR
EPDK MEVZUAT VE BİLGİLER-“Petrol Piyasasında Dağıtıcı Lisansı Sahiplerinin Bayi Denetim Sistemine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında 27/06/2007 tarihli ve 1240 sayılı Kurul Kararı”nda Değişiklik Yapılmasına İlişkin aşağıdaki Karar alınmıştır.
EPDK MEVZUAT VE BİLGİLER-Petrol Piyasasında Ulusal Marker Uygulaması Kapsamında Akaryakıt Teslimlerinde Uyulması Gereken Hususlara İlişkin aşağıdaki Karar alınmıştır.
EPDK MEVZUAT VE BİLGİLER-1/9/2006 tarihi itibarıyla yürürlüğe giren 20 Dağıtım Şirketi İçin İlk Uygulama Dönemi Güvence Bedellerinin Hesaplanması ve Güncelleştirilmesine İlişkin Usul ve Esasları
EPDK MEVZUAT VE BİLGİLER-Doğal Gaz Piyasası İletim Şebekesi İşleyiş Yönetmeliği’nin 5 inci Maddesi uyarınca, Boru Hatları İle Petrol Taşıma Anonim Şirketi İletim Şebekesi İşleyiş Düzenlemelerine İlişkin Esaslar’da (ŞİD) değişiklik yapılması hakkında aşağıdaki Karar alınmış
EPDK MEVZUAT VE BİLGİLER-ŞİD’de yöntemi belirlenen günlük dengesizlik ücretlerinin hesaplanmasında kullanılacak olan faktörler (F) aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir
EPDK MEVZUAT VE BİLGİLER-Petrol ve Petrol Ürünleri Yurtiçi Kaynak Bilgileri Bildirimi Çizelgesi”nin “Açıklama Rehberi”ne göre hazırlanarak Kurumumuza beyanına ihtiyaç duyulmaktadır.
EPDK MEVZUAT VE BİLGİLER-Petrol ve Petrol Ürünleri Yurtiçi Kaynak Bilgileri Bildirimi Çizelgesi”nin “Açıklama Rehberi”ne göre hazırlanarak Kurumumuza beyanına ihtiyaç duyulmaktadır.EK-1
EPDK MEVZUAT VE BİLGİLER-Petrol ve Petrol Ürünleri Yurtiçi Kaynak Bilgileri Bildirimi Çizelgesi”nin “Açıklama Rehberi”ne göre hazırlanarak Kurumumuza beyanına ihtiyaç duyulmaktadır.EK-2
EPDK MEVZUAT VE BİLGİLER-Petrol ve Petrol Ürünleri Yurtiçi Kaynak Bilgileri Bildirimi Çizelgesi”nin “Açıklama Rehberi”ne göre hazırlanarak Kurumumuza beyanına ihtiyaç duyulmaktadır.-EK KAYNAK SAPTAMA ÇİZELGESİ
EPDK MEVZUAT VE BİLGİLER-Petrol ve Petrol Ürünleri Yurtiçi Kaynak Bilgileri Bildirimi Çizelgesi”nin “Açıklama Rehberi”ne göre hazırlanarak Kurumumuza beyanına ihtiyaç duyulmaktadır.EK-KAYNAK SAPTAMA AÇIKLAMA REHBERİ
EPDK MEVZUAT VE BİLGİLER-İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarındaki yazım hata ve eksiklikleri ile ticari unvan değişiklikleri nedeniyle 31/12/2007 tarihine kadar geçerli kılınan bayilik lisansları sahiplerinin faaliyetlerine devam edebilmelerine ilişkin 05/07/2007 tarih ve 1247/8 sayılı Kurul Kararı gereği
EPDK MEVZUAT VE BİLGİLER-Petrol Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
EPDK MEVZUAT VE BİLGİLER-Bilindiği üzere 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu (Kanun) ile Kurumumuza verilen yetki kapsamında akaryakıt bayilerinin lisanslandırılması ve lisanslara ilişkin tadil işlemleri sürdürülmektedir.
eXTReMe Tracker